Adam și Eva, felix culpa?

Dumnezeu a creat bărbatul întâi. Întotdeauna există o schiță înaintea operei de artă. Anonim

 Adam, Lilith și… Eva

Cei doi părinți ai omenirii, potrivit religiilor avraamice, sunt Adam (de la adama în ebraică, țărână, pământ) și Eva (hava, în ebraică cea vie). Dar oare prima femeie nu a fost Lilith? O legendă evreiască spune că Dumnezeu i-a creat în același timp din pământ  pe Adam și pe partenera sa…Lilith! Aceștia se iubeau mult dar  un conflict legat, spun bârfitorii, de pozițiile …kamasutra,  a făcut-o pe Lilith să se certe cu Adam, să-l părăsească pe el și Grădina Raiului și, pentru că nu i-a fost respectată demnitatea de ființă egală cu Adam, să se unească cu diavolul. După o altă legendă, se spune că Lilith a pronunțat cuvântul sacru și nepermis, numele lui Dumnezeu, YHWH și de aceea a fost izgonită. Cu Lilith e o întreagă bibliotecă de legende, mistere, interpretări, desigur toate legate de femei. Altă legendă zice că după ce Lilith a părăsit minunatul cămin conjugal, Adam a devenit cam deprimat, iar Dumnezeu i-a modelat o nouă parteneră pentru muncă și .. joacă! Doar că pe cea de a doua femeie n-a mai făcut-o din țărână ci dintr-o coastă a lui Adam! Ciudat! N-a mai găsit lut modelabil? Ori era un semn  că femeia e ceva second-hand, un material obținut prin reciclare?

De ce v-am spus legenda? Poate pentru că a fost primul divorț din istoria lumii biblice. Oricum, deși s-a lăsat cu vrăjitorie, divorțul dintre Adam și Lilith n-a fost la fel de fascinant în proceduri precum cele din Evul Mediu când verdictul desfacerii căsătoriei neîmplinite cerea proba practică în sala de judecată, unde se aflau și slujitori pământeni ai Domnului.

 Facerea Lumii

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27

Este un text care a creat în timp enorm de multe comentarii. Cum arăta primul Om? Îmi pare aiurea ca un Dumnezeu Tată să facă un om ciudat fizic și morfologic. Adică îl creează de două ori pe Adam? Îl face prima dată androgin, după cum au interpretat textul unii și alții? Pare că da, mai ales că o legendă hindusă vorbește despre Adam, chiar așa, primul om creat de zei veniți din alte lumi și care era un androgin, cu două părți ale corpului perfect egale dar cu sexe diferite. Dar nu se putea înmulți și atunci a fost necesar să-l transforme în bărbat și să-i creeze și o parteneră femeie! Revenind la Geneza biblică, oare a uitat Creatorul să-l sufle cu viață și a trebuit să-l creeze din nou pe Adam căci s-a uscat țărâna? A făcut cuplul, întregul, din două ființe inegale? A fost Dumnezeu misogin?

Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” (Geneza 1:28)

 De remarcat că în Geneza, cap. 1 bărbatul și femeia sunt creați după animale, în timp ce în cap. 2, întâi e creat bărbatul, pe urmă plantele și animalele și abia apoi femeia. Ordinea creației din Geneza cap. 1: plante→ animale→ oameni (bărbat și femeie), omul însemnând atât bărbatul cât și femeia. Ordinea creației din Geneza cap. 2: bărbat→ animale→femeie! Deci opera Sa este încununată de crearea acelei ființe supreme ca inteligență și judecată, cuplul om, adică femeie + bărbat (credem noi asta cu ființa supremă, deși viața ne-a dovedit altceva) dar care s-a pierdut cumva în mintea creatorilor de evanghelii, căci a lui Dumnezeu în niciun caz!

Errare divinum est?!

În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. (Geneza 2:5)

– Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. (Geneza 2:7)

– Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească. (Geneza 2:15)

– A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: „Din toţi pomii din Rai poţi să mănânci,  Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit! (Geneza 2: 16 și 17)…

Să fi uitat Dumnezeu că a mai creat un Adam? Dar unde se ascundea? Ori materialul n-a fost bun și a repetat lucrarea…

Păi exprimarea, după lungul șir al traducerilor și adaptărilor lingvistice de cam 18 secole încoace, ar fi după înțelegerea mea așa: Dumnezeu i-a dat voie primului om să mănânce din fructele pomilor Grădinii Eden după pofta inimii, doar unul să fie ocolit, Pomul Cunoașterii Binelui și Răului (smochine, rodii?). În alte versete se spune că de fapt erau doi pomi în Eden, Pomul Vieții Veșnice, din care cei doi puteau mânca oricât și oricând dar din Pomul Cunoașterii Binelui și Răului nu aveau voie să culeagă și să consume roade pentru că ar fi ajuns egalii divinității supreme!

– Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Și a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său… (Geneza 2: 21, 22 și 23)

Unde e numele de Eva? De fapt cine l-a numit pe primul bărbat-om, Adam? De ce există două faceri de om în Geneza 1 și în Geneza 2? Păi se zice de unii care au studiat textele că e greșeală! Au scos din textul Vechiului Testament pe Lilith dar au uitat să modifice textul în întregime!

Pentru textele preluate din Biblie, m-am oprit la versiuni din controversata Biblie a lui Cornilescu dar și Biblia Ortodoxă, Biblia lui Bartolomeu Anania și încă 2-3, cele mai  apropiate de vorbirea curentă românească. Am încercat să compar textele și m-am cam poticnit la unele pentru că e o vorbă extrem de adevărată: traduttore, traditore! Adică cum spunea  Umberto Eco:  este necesar să înțelegem că nu este întotdeauna exact la fel, poate din greșeală omenească sau cu o intenție ascunsă sub diferite cutume, cum spunea Ortega y Gasset,  în lume coexistă cadre mentale diferite și culturi extrem de diferite. Aș adăuga eu, există orgolii, interese, politici diferite chiar în cadrul aceleiași religii, chiar și în variantele locale. Doar așa pot să-mi explic de ce o Biblie are, de exemplu un număr de capitole, fraze și alta are alt număr. Despre interpretări, nici nu pot să mă exprim pentru că nu înțeleg. Dar pricep….

Cum s-au transmis Bibliile, Noul Testament de-a lungul a aproximativ 1800 de ani? Cât de reale sunt față de originalele care, se spune, au dispărut? Greu de zis, având în vedere că “Astăzi avem mai mult de 24000 de exemplare ale manuscriselor ce conțin porțiuni ale Noului Testament … Nici un alt document al antichității nu se apropie de astfel de numere și atestare. În comparație, Iliada lui Homer este al doilea cu 643 de manuscrise care încă supraviețuiesc în ziua de azi “/ McDowell, Dovezi care necesită un verdict. 1979. Textul preluat de mine este doar pentru a vă orienta cumva asupra numărului uriaș de versiuni… nu și al acurateții  textelor..

Errare humanum est?!

Grădina Eden” de Lucas Cranach cel Bătrân, sec. XVI 

– Atunci șarpele a zis către femeie: Nu, nu veți muri! Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.  De aceea femeia socotind că rodul pomului este bun de mâncat fiind și plăcut vederii și vrednic de dorit pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat și bărbatului său și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte.(Geneza 3: 4,5,6 și 7)

După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain şi a zis: „Am dobândit om de la Dumnezeu”.(Geneza 4:1)

Păcatul originar a fost cumva de două ori felix culpa? Se spune că în creștinismul antic acest păcat era numit așa pentru că teologii au considerat acest fapt eroarea divină din care a apărut  Isus Hristos și crucificarea Lui. Sfântul Augustin a susținut că Dumnezeu a permis răul doar pentru a produce un bine imens oamenilor. Sfântul Toma avea și el să reia ideea, spunând că Dumnezeu, prin permiterea răului lucrează spre binele omenirii!   Greu de crezut pentru un creștin care și cugetă totuși  la faptele divine, anume că Tatăl ar fi făcut asta. Și nu că un creștin face o blasfemie cugetând dar e normal să vrei să  înțelegi textele Bibliei dacă accepți că omul este făcut după chipul și asemănarea Sa (a lui Dumnezeu cel nevăzut de ființă omenească!). 

 Dar nu aici vreau să mă opresc. Îndrăznesc să cred că păcatul originar a fost cu adevărat o greșeală fericită, o felix culpa benefică, pentru că din ea omenirea a avut de câștigat. Cu ajutorul femeii? Ei, nu îndrăznesc chiar atât de mult… că e belea🤭 Dacă procesul acesta s-ar rejudeca, precum al lui Socrate, ba chiar s-a propus la Haga rejudecarea procesului lui Isus (noroc că a fost respinsă cererea), ar fi o adevărată nebunie între cele două jumătăți ale omului. Și cel mai rău ar suferi … cine credeți 😂😇?

Se pare că noi aprobăm că Adam și Eva au făcut un lucru interzis când au gustat din acel pom al cunoașterii. Bine că n-au gustat din cel al înțelepciunii căci azi nu mai avea cine cârcoti pe aici.. Ori poate păcat! Perfect, au încălcat legea, adică autoritatea supremă care era Dumnezeu. Dar păcatul, încălcarea legii, l-au făcut ei și nu urmașii lor, adică noi. Aprobând că  suntem  păcătoși, fără a fi comis efectiv un păcat! Mai ales că biserica spune că anatemele sunt până la al nouălea neam! Oare câte generații de neamuri am eu în spatele meu, fiind născută târziu, în sec. XX? Generații care n-au trăit după viețile multiseculare ale  lui Adam (toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit/ Biblie ), Avraam, Seth, Cain? Bine, studiile au dovedit că a fost o exagerare și cu vârstele, de fapt o greșeală a unuia sau mai mulți  teologi și că un secol din viața lor  de fapt însemna un deceniu! O explicație care m-a distrat ar fi că oamenii au suferit o mutație genetică rea și astfel și-au pierdut puterea de a trăi secole! Mă rog, tradiție plus știință, egal legendă!

Pe de altă parte se spune că Isus s-a sacrificat pentru păcatele oamenilor. Biblia spune că Isus a murit „ca jertfă de împăcare pentru păcatele noastre”. /1 Ioan 4:10 . Atunci de ce îmi repetă mie mereu un cap bisericesc că sunt păcătoasă pentru că doar Eva nu l-a ascultat pe Dumnezeu? Isus mi-a iertat păcatul! Oricum, porunca i-a fost dată lui Adam, nu Evei, vezi mai sus. Legenda spune că Adam a realizat că a încălcat legea abia când mesteca bucata de fruct, s-a înecat și i-a rămas l în gât. Dar tot mărul nevinovat a ajuns nemernicul cu care s-a procopsit trupul lui Adam.

Că tot l-am amintit, cum altfel, bietul măr nu are niciun amestec în poveste, pomul ca atare neexistând în zona geografică unde se presupune că Dumnezeu a creat Grădina Edenului (se zice, după textele biblie, undeva între râurile Tigru și Eufrat). Se pare că mărul a apărut în literatura religioasă în urma unei traduceri greșite: interpretarea a început cel mai probabil în Roma anului 382 d.Hr.. Atunci, Papa Damasus I a cerut unui cărturar pe nume Ieronim să traducă Biblia în latină. Astfel, Ieronim a tradus cuvântul ebraic „peri” în latina „malum”, a precizat Robert Appelbaum, profesor la Universitatea Uppsala din Suedia. 

Și totuși sunt păreri că misteriosul  Pom al  Cunoașterii ar fi fost vița de vie. Cumva se leagă dacă ne gândim la Noe dar despre asta ceva mai departe.

 Păcatul originar = nodul gordian feminin

Mitul păcatului originar, acela în care Adam și Eva au mâncat din fructul Pomului Cunoașterii, mie una (mai sunt și alții, mii de femei și bărbați, fiți siguri) îmi dă de gândit. Normal, căci dacă cei doi n-ar fi căzut în lațul întins de Satana (în Biblie e vorba de un șarpe fără nume), cine ar fi mai comentat astăzi? Cine ar mai fi condamnat vehement femeile din actualul teritoriu al fostei Scytia Minor, invocat incorect drept creștinat în prima jumătate a sec. I că sunt niște ființe nedemne, de categoria a II-a? N-ar mai fi curs cerneală pe papirusuri, n-ar fi fost atâtea degete alergând zglobii pe tastaturile moderne, atâtea pahare de vin, bere ori tărie consumate în timpul aprigelor confruntări despre acest atât de discutat păcat de la facerea lumii și mai ales al cui este: al Evei, al lui Adam, al ambilor ori al.. teologilor, preoților, scribilor, traducătorilor? Desigur biserica zice că doar al Evei! Ei bine dar Adam ce a păzit? 

Căderea în păcat a lui Adam și Eva, de Michelangelo. Șarpele are chip de femeie. Să se fi gândit pictorul la Lilith?

Eva nu a simţit singură nici o schimbare după ce a mâncat şi numai aşa l-a putut îndemna şi pe Adam. Cât timp mâncase numai ea nu şi-a dat seama, de exemplu, de faptul că este goală, constatare cu care a început apoi „deschiderea ochilor” lor. Imediat ce a mâncat şi Adam, Sfânta Scriptură ne spune că „Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi” (Facere/Geneza 3, 7). Schimbarea este instantanee şi în amândoi, are loc imediat ce Adam a înclinat şi el spre păcat şi îl făptuieşte. El nici nu a apucat să înghită bine mărul, căci a şi realizat schimbarea. Mulțumesc pentru exprimarea clară autorului articolului, Ierom. Grigorie Sandu, cel care sesizează: cu atât mai mult ar fi iertat-o Dumnezeu pe Eva singură, dacă Adam nu păcătuia ci îi arăta greşeala…. Adevăr în spiritul creștinismului pur, necontaminat de vremuri și interese.

Poate Adam a avut premoniții și și-a dorit o altă viață decât cea în care nu se certa cu nimeni, nu mai făcea sex nici măcar în poziția unicat impusă de biserica Evului Mediu și doar în zilele de miercuri și eventual joi dacă nu cădea o sărbătoare atunci? Că doar ce n-a hotărât Dumnezeu, a reglementat clerul, intrând cu bocancii în ceea ce tot ei numiseră la secole după Înviere, sfânta taină a căsătoriei! Ar fi mai avut Adam pe Cain și Abel, pe Seth și fiicele  care au procreat cu cine dacă nu cu proprii frați? Că Biblia susține că Adam și Eva au fost părinții omenirii și din copiii lor s-a populat planeta! Brr, incest garantat fix în cartea sfântă! Dar cel mai grav, Adam n-ar fi știut de nu gusta păcatul să bea o bere, o țuică, ceva! Doar cineva, nu știu cine dar știu sigur că autorul e din marea cultură ☹ a fb-ului, a zis bine că:

 Dumnezeu a creat mai întâi bărbatul, apoi a creat femeia. Și când a văzut ce a făcut, a creat alcoolul….

Surprinzător însă, autorul cuvintelor de mai sus nu a explicat dacă alcoolul era doar pentru Adam, doar pentru Eva ori pentru ambii… Cred că e o temă de cercetat și mai ales de dat anateme! Aud, îmi șoptește cineva, sfinții nu beau alcool. Pss, nu-i adevărat! Citiți tot în Geneza și vă veți lumina!

Noe, păcătosul origina/L 🍷

 Pe mine m-a ispitit nu știu cine de mi-am fiert o cană cu vin la care am pus un măr și scorțișoară și m-am apucat de studiul… băuturilor alcoolice menționate în Biblie. Dar mai ales părerile specialiștilor lingviști, pro și anti religie! Hmm, ars longa, vita brevis 😏. Mă rog! Dar am dat peste bătrânul Noe, cel căruia îi datorăm, se zice, viața după potopul biblic dar și primul studiu despre consecințele consumului mare de alcool. Da, pentru că e primul bețiv real despre care amintește Biblia! Cu lux de amănunte, făcându-l de rușine. Adică salvatorul lumii, după ce s-au retras apele marelui potop, a debarcat familia și animalele pe uscat și a plantat semințele plantelor salvate la indicația lui Dumnezeu. Dar Noe avea și un lăstar de viță de vie luat ori primit din Grădina Edenului:

 Noe a început să fie lucrător de pământ, şi a sădit o vie. A băut vin, s’a îmbătat şi s’a desgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi le-a spus despre acest lucru celor doi fraţi ai săi de afară. Dar Sem şi Iafet au luat o haină, şi-au pus-o pe umeri, au intrat în cort mergând cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor; feţele lor erau întoarse, astfel încât ei n-au văzut goliciunea tatălui lor. Când Noe s-a trezit din beţie şi a aflat ce i-a făcut fiul său cel tânăr, a zis:  „Blestemat să fie Canaan;  să fie cel mai de jos dintre sclavi  pentru fraţii săi.“ (Geneza 9: 20-25).

pixabay

Oare de ce este vinovat  nepotul Canaan pentru că tatăl său Ham l-a văzut pe bunicul Noe cu partea de procreație liberă dar și beat turtă? Mă rog, treburi politice între bărbați 😄 dar mă întorc la ce spuneam mai sus, vița de vie ar putea fi pomul misterios de la care a pornit izgonirea părinților noștri (?!) Adam și Eva din Grădina Edenului. Căci spun câțiva interpreți ai textelor sfinte, mâncarea  strugurilor sau băutul vinului constituie simbolul decăderii în Biblie.  Și culmea, menționarea bețiilor este destul de frecventă și în rândul preoților (V.T. Isaia: 28 :7).

Știu că mulți vor da anateme spre mine pentru aceste articole. Sunt creștină ortodoxă, am credința mea dar nu încorsetată de reguli și spaime, în pupat oase și icoane, în dat bani aiurea pentru haine liturgice extrem de piperate la preț care nu au niciun rol în relația credincios-Dumnezeu, pentru mașini scumpe folosite doar de salariații cultelor, pentru telefoane super sofisticate ce nu se potrivesc tradițiilor religioase ci doar daniilor online către diverse biserici; am spus asta de nenumărate ori. Cei ce ar vrea să mă înțeleagă, le recomand să citească articolul meu de pe blogul de turism, ultima lui parte ↪▣ și capitolul X din cartea mea de debut ↠📖 (în curând și în format tipărit).  Natura credinței este simplă, nu costă bani dar doar dacă vrei să  înțelegi asta, să accepți că Dumnezeu ți-a lăsat liberul arbitru pe care unii vor să-l aresteze. Ori dacă un măr (iarăși acest fruct 🍏) îți cade fix în moalele capului și durerea provocată te obligă să meditezi măcar puțin. Că doar tot de la un măr căzut la propriu în moalele capului i-a venit o idee celebră și lui  Isaac Newton ..

Asta am găsit asta în ghete azi 😢 😧după ce am scris articolul ….așa că….(poză preluare google)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.